Erste Markgräfler Winzergenossenschaft Schliengen-Müllheim e.G.

Am Sonnenstück 1, 79418 Schliengen
Germany
Telephone +49 7635 81120
Fax +49 7635 811214
info@sonnenstueck.de

Hall map

ProWein 2019 hall map (Hall 14): stand D29

Fairground map

ProWein 2019 fairground map: Hall 14

Import-/Exportguide

Exhibitor Categories

 • 02  Exporter
 • 02.01  Europe
 • 02.01.03  Denmark

Denmark

 • 02  Exporter
 • 02.01  Europe
 • 02.01.06  Finland

Finland

 • 02  Exporter
 • 02.01  Europe
 • 02.01.17  Netherlands

Netherlands

 • 02  Exporter
 • 02.01  Europe
 • 02.01.19  Poland

Poland

 • 02  Exporter
 • 02.01  Europe
 • 02.01.22  Sweden

Sweden

 • 02  Exporter
 • 02.01  Europe
 • 02.01.42  Norway

Norway

 • 02  Exporter
 • 02.02  Asia
 • 02.02.22  China

China

 • 02  Exporter
 • 02.02  Asia
 • 02.02.27  Japan

Japan

Our range of products

Product categories

 • 01  Wines (according to cultivable areas)
 • 01.01  Wines from Europe
 • 01.01.04  Wines from Germany
 • 01.01.04.02  Wines from Baden

Wines from Baden

 • 02  SPARKLING WINES
 • 02.07  Quality sparkling wine/Sekt with origin
 • 02.07.08  Winzersekt

Winzersekt