Winzergenossenschaft Königschaffhausen-Kiechlinsbergen e. G.

Kiechlinsberger Str. 2-6, 79346 Endingen-Königschaffhausen
Germany

Telephone +49 7642 90410
Fax +49 7642 904144
info@koenigschaffhauser-wein.de

Trade fair hall

  • Hall 13 / A110
 Interactive hall map

Hall map

ProWein 2017 hall map (Hall 13): stand A110

Fairground map

ProWein 2017 fairground map: Hall 13